Προωθητικά Υλικά

Για την προβολή των προϊόντων EL-EF
που συνδέονται με το Χαμόγελο
του Παιδιού, έχουν δημιουργηθεί διάφορα
προωθητικά υλικά.
Εκτός από το καθιερωμένο Sales Organizer
για την διευκόλυνση των πωλητών,
εντός των super market τα προϊόντα
επικοινωνούνται με δείκτη ραφιού,
καθώς και δημιουργικά stand.

Όλα αυτά σε συνδυασμό με τα τηλεοπτικά spot της καμπάνιας,
δημιουργούν μία ολοκληρωμένη
επικοινωνιακή κάλυψη των προϊόντων.